Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro nákup v internetovém obchodě www.xtremeshop.cz. Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (faktury), kdy na jedné straně je firma MIXMI. CO s.r.o., sídlo Na Vysoke 556. 25242 Jesenice zapsan spisová značka

C 274922 vedená u Méstského soudu v Praze, Ičo: 06109322, provozující internetové stránky https://mixmi7.webnode.cz, jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "kupující" nebo "zákazník").

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Ceny v katalogu

Všechny ceny jsou smluvní a jsou vždy aktuální a platné v okamžiku odeslání objednávky.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH.

Registrace 

Registrace spočívá v zadání Vašeho jména, adresy, přihlašovacího jména a samozřejmě hesla. Pro provedení registrace klikněte na odkaz vpravo nahoře na Váš účet a dále na Vytvořit účet. Objeví se stránka s formulářem, který je třeba vyplnit. Všechny informace se vpisují do příslušných kolonek. Položky označené tímto symbolem "Povinné položky" jsou povinné a tedy nezbytné pro úspěšnou registraci. Po zadání všech potřebných informací, stiskněte tlačítko Uložit. Zadáte-li nějaké údaje špatně nebo nevyplníte-li povinné položky, zobrazí se formulář znovu a budete požádání o opravu těchto údajů. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se stránka s informací o úspěšném zaregistrování. Od této chvíle se stáváte registrovaným zákazníkem. Při příští návštěvě již nemusíte nic složitě vyplňovat a stačí pouze zadat Vaše uživatelské jméno a heslo. Tím budete opět přihlášeni.

Všechny uložené údaje v profilu je možné kdykoliv upravit.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá

Nákupní košík

Pokud jste si vybrali zboží, které chcete koupit, musíte jej nejdříve vložit do virtuálního nákupního košíku. To učiníte kliknutím na odkaz "Do košíku" v detailu zboží. Ihned po vložení zboží do košíku se Vám zobrazí obsah košíku. U každé položky můžete upravit počet kusů. Chcete-li zboží z košíku odstranit, klikněte na konci řádku na černé X. Uvedená cena je pouze součet cen všech položek v košíku. Výslednou cenu objednávky včetně poplatku za dopravu uvidíte ještě před závazným odesláním objednávky.

Nyní můžete pokračovat ve výběru dalších položek, které chcete nakoupit. Můžete tak učinit kliknutím na "Zpět na nakupování".

Kdykoliv se můžete do košíku vrátit kliknutím na odkaz Nákupní Košík nahoře na liště, kde vidíte aktuální cenu obsahu košíku.

Pokud máte zboží vybráno, klikněte na "Objednat", kde provedete závaznou objednávku.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Pokud si kupující svou objednávku rozmyslí, je důležité, co nejrychleji kontaktovat pracovníky e-shopu o stornu, popř. úpravě objednávky buď telefonicky na tel.čísle +420 776 316 255  nebo e-mailem na e-mail boutiquemixmi@gmail.com

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky v košíku budete ihned informováni prostřednictvím e-mailu o potvrzení přijetí objednávky. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Způsob dodání zboží

Zboží odesíláme v pracovní dny po obdržení závazné objednávky velmi rychle.U zboží, kde je uvedeno SKLADEM a které obdržíme do 10 hodiny, expedujeme tentýž den, tímpádem je balíček již na druhý den u Vás. U zboží, kde je uvedeno NA SKLADĚ a které obdržíme do 10 hodiny, expedujeme následující pracovní den, tímpádem je balíček u Vás třetí pracovní den od přijetí Vaši objednávky.

Zboží bude doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávce. V případě, že vybrané zboží nebude na skladě, budeme Vás ihned kontaktovat a domluvíme s Vámi výměnu za jiný druh zboží, popř. storno daného zboží.

V případě, že kupující si dodané zboží u přepravce nepřevezme, může prodávající požadovat uhradit veškeré náklady s tímto spojené (poštovné + balné). 

Způsoby platby

1. Bankovním převodem

Po vyplnění a odeslání objednávky, uhraďte příslušnou částku na náš bankovní účet 2901251631 / 2010 Fio Banka. Nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo Vaší objednávky (je uvedeno např. na stránce sledování objednávek nebo v e-mailu o přijaté objednávce).

Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

2. Paypal 

Zaplaťte jednoduše a bezpečně pomocí svého účtu PayPal.

Převzetí zboží

Kupující při převzetí zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost obalu. Pokud se objeví poškození obalu, sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky. Kupující by měl po převzetí zásilky zkontrolovat správnost dodaného (objednaného) zboží dle faktury, která mu byla zaslána v elektronické podobě v příloze e-mailu s informací o vyřízení objednávky a v případě nesrovnalostí ihned (buď telefonicky na tel. číslo +420 776 316 255 nebo e-mailem na e-mail boutiquemixmi@gmail.com  informovat pracovníky e-shopu.

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud Vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, máte možnost je vyměnit nebo vrátit bez udání důvodu.

Odstoupit od smlouvy můžete do 14 dnů ode dne následujícího od převzetí zboží, v této lhůtě stačí odstoupení odeslat.

Zboží zaslané zpět na naši adresu nesmí jevit známky používání (zápach, praní, jiné známky nošení) a pokud možno zabalené v původním neporušeném obalu s visačkami ve stavu a hodnotě jaké jste zboží převzal. Pro výměnu zboží do balíku vložte kopii faktury a vyplněný vzorový formulář pro výměnu zboží . Vrácený produkt můžete vyměnit za jakékoliv zboží z nabídky. Pokud bude cena vybraného zboží větší, zbývající část doplatíte při převzetí zásilky. Pokud bude cena nižší než produkt, který posíláte k výměně, peněžní rozdíl Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů od převzetí Vámi poslaného vráceného produktu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Pokud při původním dodání zboží došlo k dodání zboží Kupujícímu zdarma, Prodávající Kupujícímu náklady dodání nevrací. Při vrácení zboží Vám bude proplacena cena zakoupeného zboží včetně poštovného, tzn. za balík, který Prodávající posílá na Vaši adresu. Nevztahuje se na poštovné zasílané kupujícím. Pokud při původním dodání zboží došlo k dodání zboží Kupujícímu zdarma, Prodávající Kupujícímu náklady dodání nevrací.

V případě vrácení pouze části věcí z faktury bude přepočítána částka o objemovou a věrnostní slevu, popř. jiné slevy uvedené na faktuře a týkající se vráceného zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura na zakoupené zboží, kterou obdržíte v elektronické podobě e-mailem.Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popř. neustále mění své požadavky aniž by zásilku převzal. Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) v případě, že není zboží skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné objednávce

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující může kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

Zpracováním Osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

Záruční podmínky a reklamační řád

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR.

Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Záruka na zboží u nás zakoupeném je zákonem daných 24 měsíců.

V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku, má kupující právo na reklamaci. V tom případě zašle reklamovaný výrobek s vyplněným reklamačním listem, který si stáhne zde: reklamační list a s kopií nákupního dokladu (faktury, prodejky) na adresu: Na Vysoke 556. Jesenice 25242.  Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží.

V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, a to poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email info@xtremeshop.cz.

V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje a náklady za poštovné se neproplácí.

Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

Prodávající sděluje kupujícímu, že vznikne-li mezi kupujícím a prodávajícím spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující